Široké spektrum činnosti

Specializované firmy, zabývající se veškerou činností kolem vedení pitné vody a odvodu vody odpadové, jsou dne na každém rohu. Činnost ne každé takové firmy je ale možno označit jako opravdu kvalitní a cenově přijatelnou. Je mnoho menších i větších firem, vzniklých pouhou privatizací kdysi státních podniků, či obecních organizací. Zpravidla disponují starší technikou i postupy, přestože doba po převratu již hodně těchto firem prosila sítem neúprosné konkurence. Ale i mezi nově vzniklými a progresivně se rozvíjejícími společnostmi jsou někdy dost značné rozdíly.

Síla zvyku a osobních vazeb

Mnohé firmy, ošetřující místní vodovody a kanalizační řád těží zejména z tradice a osobních vazeb na místní zastupitele. Na tom není nic špatného. Kdy má smysl dávat práci cizím firmám se sídlem bůhvíkde a místní nechávat bez práce? Jedině v případě výrazného ušetření nákladů.